Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt xổ số Miền Bắc

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 14/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 14/07/2024 0 61
1 12/07/2024 2 72
2 11/07/2024 3 85
3 05/07/2024 9 64
4 29/06/2024 15 66
5 08/07/2024 6 59
6 13/07/2024 1 64
7 07/07/2024 7 49
8 03/07/2024 11 66
9 10/07/2024 4 56

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 14/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 13/07/2024 1 61
1 23/06/2024 21 72
2 26/06/2024 18 85
3 11/07/2024 3 64
4 10/07/2024 4 66
5 05/07/2024 9 59
6 09/07/2024 5 64
7 14/07/2024 0 49
8 01/07/2024 13 66
9 12/07/2024 2 56

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 14/07/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 12/07/2024 2 61
1 30/06/2024 14 72
2 09/07/2024 5 85
3 10/07/2024 4 64
4 04/07/2024 10 66
5 11/07/2024 3 59
6 13/07/2024 1 64
7 14/07/2024 0 49
8 05/07/2024 9 66
9 01/07/2024 13 56